Tư vấn pháp luật về kế toán, thuế, tài chính, đầu tư

Dịch vụ Tư vấn pháp luật về Kế toán, Thuế, Tài chính, Đầu tư

Nhằm giúp nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ kế toán Công ty của khách hàng. Công ty TNHH Fumi đã đưa ra gói Dịch vụ Tư vấn Kế toán – Thuế – Tài chính – Đầu tư. Cụ thể như  sau:

– Tư vấn sắp xếp, tổ chức, cơ cấu Bộ máy kế toán;

– Tư vấn những thắc mắc của kế toán công ty mỗi khi họ gặp phải mà họ chưa biết cách giải quyết như thế nào;

– Tư vấn, thông báo, nhắc nhở cho kế toán công ty  khi có những thay đổi về chính sách thuế, thời điểm áp dụng chính sách thuế mới;

– Thiết kế, cung cấp những biểu mẫu quản lý số liệu kế toán theo nhu cầu đặc biệt của từng mô hình công ty;

– Tư vấn lập dự án đầu tư, đánh giá tính khả thi của dự án cho Công ty, ……

Giá phí dịch vụ khuyến mại chỉ từ  1.000.000 đồng đến 5.000.000  đồng cho 01 năm, tùy theo từng loại hình công ty.

Chúng tôi tin rằng chi phí sử dụng dịch vụ là rất nhỏ để củng cố bộ máy kế toán của quý khách hàng.

Bài viết liên quan

0932.635.636