Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế Xuất – Nhập khẩu 2018 đang áp dụng trong thời điểm hiện tại

Cập nhật toàn bộ hệ thống văn bản pháp luật về Thuế Xuất – Nhập khẩu 2018 đang áp dụng trong thời điểm hiện tại.
File Word chính sách Thuế Xuất – Nhập khẩu 2018

STTVăn bảnNgày hiệu lực
1Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 201601/9/2016
2Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu01/9/2016
3Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành01/9/2016
4Quyết định 45/2017/QĐ-TTg về sửa đổi Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành01/01/2018
5Thông tư 11/2018/TT-BGDĐT về tiêu chí để xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành22/5/2018
6Công văn 12166/BTC-TCHQ thực hiện quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hànhBan hành ngày 31/8/2016
7Công văn 12167/BTC-TCHQ thực hiện quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hànhBan hành ngày 31/8/2016
Nguồn: Thư viện pháp luật: thuvienphapluat.vn/

0932.635.636